Zalora Inner Circle 2022

NC_ZaloraInnerCircle_0072
NC_ZaloraInnerCircle_1461
NC_ZaloraInnerCircle_1390
NC_ZaloraInnerCircle_0559
NC_ZaloraInnerCircle_0217
NC_ZaloraInnerCircle_1534
NC_ZaloraInnerCircle_0045
NC_ZaloraInnerCircle_1054
NC_ZaloraInnerCircle_0784
NC_ZaloraInnerCircle_0280
NC_ZaloraInnerCircle_0647
NC_ZaloraInnerCircle_0747
NC_ZaloraInnerCircle_0343
NC_ZaloraInnerCircle_1320
NC_ZaloraInnerCircle_0505
NC_ZaloraInnerCircle_0438
NC_ZaloraInnerCircle_0901
NC_ZaloraInnerCircle_1216
NC_ZaloraInnerCircle_1271

Photographer - Nelson Chong
Assistant Photographer - Bernard Chong, George Chong

Client - Zalora Malaysia